Vítejte na světovém festivalu míru Ékamu

12. – 22. září 2019

Světový festival míru Ékamu není sociální aktivizmus, je to hnutí ve vědomí směrem k míru.

Světový festival míru není válkou proti násilí, je to posun, který musí vykonat každý jednotlivec z konfliktního stavu a oddělenosti směrem k vnitřnímu míru.

Světový festival míru Ékamu není o změně druhých, nebo změně společnosti. Je to cesta osobní transformace. Míruplná lidská bytost je darem pro svou rodinu, je mocnou silou dobra ve světě.

Vize
Sledujte video
TVŮJ PŘÍSPĚVEK KE SVĚTOVÉMU MÍRU

Jak se probudíte k vědomí míru, budete posíleni k léčení vašich osobních vztahů. Stanete se milujícími rodiči, spojenými partnery, soucitnými a chápajícími dětmi vašich rodičů. Probudíte se ke všem těmto aspektům ve vašich blízkých vztazích.

Stanete se míruplnými lídry, míruplnými podnikateli, nebo sociálními aktivisty, kteří budou vyživovat kulturu spolupráce a spolužití v srdcích vašich zaměstnanců, kolegů, a všech, kteří jsou součástí vašeho pracovního života.

Stanete se zodpovědnými občany, kteří pečují o společnost a komunitu, které jsou součástí a vyživují mír v srdcích těch, které můžete ovlivnit a transformovat ve svém okruhu života. V konečném důsledku, jako vášnivý mírotvůrce ovlivníte světové vědomí a přispějete ke krásnější planetě Zemi.

VLIV ÉKAMU NA SVĚTOVÝ MÍR

Ékam je mystické místo síly. Postavený podle velmi posvátných principů Vastu a prastaré posvátné geometrie, toto msto je jedinečné ve světovém měřítku. Ékam je postaven se záměrem pozvednutí lidstva do osvícených stavů vědomí a ke zrychlení světové transformace. Je to mocné pole, kde se jednotlivci spojují s kosmickým věodomím, nebo univerzální inteligencí.

Zde se meditace prostě děje. Transcendence se odehrává. Probuzené stavy, neboli Mukti se dějí.

Jak zástupy lidí sedí v svatyni Ekam a meditují, je obrovská transformace v jejich vědomí zesílena a komunikována napříč lidským vědomím. V důsledku toho lidé v různých mírových energetických bodech, lidé, kteří se připojují k Ékamu, zažijí masivní posun ve svém vědomí a naplní tak vizi Preethaji & Krishnaji pro světový mír. To se projeví jako větší laskavost, větší harmonie a větší pořádek v našem světě.

CO SE DĚJE BĚHEM FESTIVALU MÍRU V ÉKAMU

12. - 22. září 2019

Individuální vědomí a svtové vědomí nejsou oddělené. Co se stane se světem, ovlivní jednotlivce a to, co se stane jednotlivci, ovlivní svět. Jednotlivec a svět nejsou ve vědomí odděleni.

Během světového festivalu Ékamu – Ékam vyzařuje nekonečnou milost a požehná každého, kdo vstoupí do Ékamu a vyzařuje kosmickou energii pro mír ve světě.

Během festivalu se budou konat speciální Deekshe & Procesy – Dasha Shanti Siddhi, které se budou konat společně s každodenními Siddhis & Upasanas.

Dasha-Shanti Siddhis jsou speciální procesy, kde je každý den věnován specifickému záměru přinést mír v různých aspektech světa. Pro každý záměr bude držitel požehnán jedinečným požehnáním pro sebe.

Dasha Shanti Siddhis

12-09-2019
Meditace míru: Za ukončení všech válek ve světě.
Požehnání, které obdržíte, bude pro zmenšení vnitřní války a konfliktu ve vašem vědomí.
13-09-2019
Meditace míru: Aby ustalo násilí proti přírodě.
Vaše domovy budou požehnány množstvím pozitivní energie.
14-09-2019
Meditace míru: Aby ustalo násilí proti ženám.
Obdržíte požehnání ženské linie vaší rodiny směrem k míru.
15-09-2019
Meditace míru: Za ustání násilí proti dětem.
Obdržíte požehnání vašich dětí a budoucích generací pro váš míruplný život.
16-09-2019
Meditace míru: Aby ustala náboženská netolerance ve světě.
Obdržíte požehnání pro silné spojení s Božstvím.
17-09-2019
Meditace míru: Za ustání rasové diskriminace.
Obdržíte požehnání, aby jste mohli žít s větším respektem a přijetím ve společnosti.
18-09-2019
Meditace míru: Aby ustalo násilí na zvířatech.
Meditace míru: Aby ustalo násilí na zvířatech.
19-09-2019
Meditace míru: Za ustání domácího násilí.
Obdržíte požehníní míru pro vaší rodinu.
20-09-2019
Meditace míru: Aby ustalo násilí v myslích mladých lidí.
Obdržíte požehnání pro mladé lidi ve vašem životě, aby mohli vzkvétat a žít život v míru.
21-09-2019
Meditace míru: Aby ustalo ekonomické vykořisťování.
Obdržíte požehnání prosperity do vašeho života.
22-09-2019
Tento den bude kulminací a meditace míru bude za světový mír a kolektivní evoluci lidského vědomí směrem k míruplné budoucnosti.
Požehnání, které obdržíte, bude pro váš duchovní růst – k urychlení vašeho úplného probuzení, nebo Mukti.

Zveme vás, abyste se stali součástí těchto silných procesů přispívajících ke světovému míru!

 

Program:

Mírotvůrci z celého světa se připojí online v 18:30 – 19:30 IST

V tento čas se budete připojovat každý den. Poslední den se připojíte na závěrečnou oslavu.

Mírotvůrci z kampusu – váš progrom začíná ráno a kulminuje meditací míru ve svatyni Ékamu.

POZNEJTE NAŠI KOMUNITU

Ekam světový mírotvůrce je skupina lidí z celého světa, která drží posvátnou vizi vytvořit míruplný svět. Věříme, že pouze transformovaný jedinec žijící v novém vědomí, se může spojit s druhými a přispět k blahu většího celku.

Festival světového míru Ékamu vám nabízí obrovskou příležitost být „Mírotvůrce“ tím, že ovlivníte životy lidí kolem vás a přispějete k transformaci světového vědomí. Každý mírotvůrce má možnost vytvořit Energetický bod míru, kde se shromáždí minimálně 23 lidí, aby meditovali na světový mír.

0
ÉKAM SVĚTOVÝ MÍROTVŮRCE
0
ÉKAM ENERGETICKÉ BODY MÍRU
0
SEJDEME SE V ÉKAMU

Staň se mírotvůrcem!

Pokračuj a registruj se pro tuto úžasnou příležitost.