Punkty Energy Pokoju są zgromadzeniami 49 lub więcej osób, które tworzą potężne pola, które mogą mieć efekt domina, potencjalnie popychające ludzkość do pięknego stanu pokoju. Punkty energii pokoju będą w rezonansie z mocą Ekam i kumulujący wpływ spowoduje w uczestnikach doświadczanie transcendentalnych stanów świadomości.

Tworzenie Punktu Energy Pokoju dokoła swojego domu będzie najwspanialszą przysługą jaką mogłabyś/mógłbyś zrobić ludziom i społeczeństwu, którzy są częścią Twojego życia.

Jeżeli już wypełniłaś/eś ten formularz na stronie Twórcy Pokoju Ekam, to jesteś
zapisana/y. Jeśli nie – prosimy zarejestruj się na tę niesamowitą możliwość stania się Twórcą Pokoju Ekam.

 

For INDIAN NATIONALS who doesn’t have Email Access can sign up using their mobile phone number for communication.
Click here to sign up as a EKAM PEACEMAKER or EKAM PEACE ENERGY POINT HOLDER.

ŚWIATOWY FESTIWAL POKOJU EKAML

FORMULARZ REJESTRACJI TWÓRCY POKOJU EKAM I PUNKTU ENERGII POKOJU EKAM

 
Please Enter City, State & Country To Drop Pin on Map