Nasza podróż by stać się twórcą pokoju zaczyna się od nas samych. Czy żyjemy naszym życiem w stanie pokoju – pokoju ze sobą samymi, pokoju z naszymi rodzinami, pokoju ze światem, którego częścią jesteśmy?

Jako twórcy pokoju przejdziemy przez magiczną transformację w świadomości w naszym połączeniu ze sobą samymi, naszymi relacjami i światem dokoła nas. Akademia O&O uczyni tę transformację możliwą dla każdego twórcy pokoju poprzez odżywianie ich poprzez cotygodniowe sesje online.

Twórca pokoju również wzrasta w świadomości poprzez oferowanie błogosławieństwa pokoju tak wielu osobom jak może, dotykając i transformując ich życie.

Jeśli już wypełniłaś/eś ten formularz na stronie utrzymującego Punkt Energii Pokoju, jesteś zapisana/y. Jeśli nie – prosimy zarejestruj się na tę niesamowitą możliwość stania się Twórcą Pokoju Ekam.

For INDIAN NATIONALS who doesn’t have Email Access can sign up using their mobile phone number for communication.
Click here to sign up as a EKAM PEACEMAKER or EKAM PEACE ENERGY POINT HOLDER.

ŚWIATOWY FESTIWAL POKOJU EKAM

FORMULARZ REJESTRACJI TWÓRCY POKOJU EKAM I PUNKTU ENERGII POKOJU EKAM

 
Please Enter City, State & Country To Drop Pin on Map